หน้าหลัก arrow ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจกรมที่ดิน
วัฒนธรรม / ค่านิยมกรมที่ดิน
ทำเนียบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างผู้บริหาร
สถานที่ตั้งสำนักงาน(แผนที่)
ภารกิจ/หน้าที่หลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน
จัดซื้อจัดจ้าง
แนะนำประชาชน
ดาวน์โหลด
ข่าวสารอื่น ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง พิมพ์ อีเมล์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศจัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ขึ้นในท้องที่จังหวัดพัทลุง เริ่มเปิดบริการแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2499 โดยในครั้งนี้ได้เช่าห้องแถวของเอกชนเป็นที่ทำการ ชั่วคราว กระทั้งได้รับงบประมาณและเริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัด หลังปัจจุบันเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2509 ในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา กระทำพิธี เปิดอาคารเมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2510 และต่อมาเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ได้รับ งบประมาณให้ต่อเติมอาคารด้านหลังให้มีพื้นที่ ใช้สอยกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ