ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

หน้าหลัก
คู่มือประชาชน
กระดานแสดงความคิดเห็น
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์
โปรแกรมคำนวณค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจังหวัดยะลา พ.ศ.2555-2558
พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดยะลา
ตัวอย่างโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
ตัวอย่างแผนผังการจัดสรรที่ดิน
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มหนังสือการไม่ขอรับมรดก
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของคู่สมรส
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน
รายงานการประชุม
จังหวัดยะลา
กรมที่ดิน
อีเมลล์
จัดซื้อจัดจ้าง
คลังข่าวมหาดไทย
(ZONING) ในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

สาขายะหา Print E-mail
Written by visith.c@   

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา  (95120)

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7329 1272

E-Mail Address : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

 

ที่ทำงาน

มือถือ/บ้าน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)

นายประพัฒน์ เชาว์พาณิชย์เจริญ

 

0 7329 1272

08 6967 1494

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

น.ส.ธนิฏฐา คันธฬกา

 

0 7329 1272

08 6295 8560

หัวหน้าฝ่ายรังวัด

นายจำรัส มันศรีจันทร์(รก)

 

0 7329 1272

08 1957 8135

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสมพงศ์ สุวรรมณี

 

0 7329 1272

08 1766 58 29

สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา ตั้งอยู่ที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

มีพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง

 
< Prev   Next >